Gyro Conference: Den nye økonomien

Enovakonferansen 2017

Enovakonferansen er Norges viktigste møteplass for aktørene som arbeider med fremtidens energi- og klimaløsninger. Gyro bistår i planlegging og gjennomføring av konferansen.

Enovakonferansen samler ca. 800 delegater fra næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Konferansen finner sted i Trondheim i januar hvert år, med plenumsforedrag og parallellsesjoner fordelt over to dager.

Enovakonferansen setter agenda i samfunnsdebatten gjennom bl.a. olje- og energiministerens åpningsforedrag, og Enova-sjefens årstale. Årets konferanse hadde tema Den nye økonomien, med interessante foredrag om bl.a. sirkulærøkonomi og delingsøkonomi.

Statsråd Terje Søviknes understreket Enovas viktige rolle i regjeringens arbeid på klimaområdet. Adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova oppfordret til nysgjerrighet, utholdenhet og ”pionerånd” i klimaarbeidet.

Enova tilbyr en åpen og engasjerende konferansearena som setter deltagerne i sentrum. Opplegget gjør det mulig for deltagerne å veksle mellom foredragssalene og en møteplass som innbyr til dialog og opplevelser. Deltagernes tilbakemelding er at Enovakonferansen er nyttig faglig påfyll, inspirerende presentasjoner og foredrag, og ikke minst at den tilrettelegger for møter med andre deltagere på en god måte.