Gyro Conference: NHOs årskonferanse 2015

NHOs årskonferanse 2015

For 8. år på rad bistod Gyro NHO med å utvikle innhold og dramaturgi samt praktisk gjennomføring av norsk næringslivs viktigste konferanse.

NHOs Årskonferanse 2015, #7millioner, handlet om konsekvensene av at Norges befolkning vokser raskt og er estimert å telle 7 millioner i 2040, og hvordan man best kan møte denne veksten. Ett av hovedgrepene for å oppnå ønsket effekt av et arrangement er å legge en helhetlig tilnærming til grunn. Gyros kjernekompetanse ligger i å se utforming av programinnhold, visuelle virkemidler og design, mediale virkemidler, regi og dramaturgi, valg av programleder, foredragsholdere, artister og underholdning som en helhet. I dette perspektivet skal teknikk, logistikk og andre praktiske oppgaver utgjøre nødvendig støtte for levering av den ønskede opplevelse.

Konferansens innhold ble søkt pedagogisk lagt opp gjennom tre hovedsesjoner. Første sesjon skulle gi deltakerne innsikt i befolkningsveksten og dens konsekvenser. Den andre sesjonen ble viet inspirasjon gjennom å søke ut over landets grenser for å se på mulige løsninger. Sesjon tre var i all hovedsak viet fokus på løsninger. Tematikken ble belyst gjennom en serie med filmer fra inn- og utland produsert av Gyro Media.

I samarbeid med programleder Harald Eia utviklet Gyro et underholdende og interaktivt åpningsforedrag som forklarer befolkningsveksten i Norge frem til over 5 millioner som vi er i dag. http://video.nho.no/video/6727

Gyro bistod NHO med opprettelse av et eget TV-studio for konferansen. Gyro bistod også med tilrettelegging av TV-studio for ekstern presse.