We accelerate people, cultures and brands

Digital sending og SOME dekning på høygir!

Aqua Nor 21 ble gjennomført fysisk i Trondheim Spektrum, men parallelt gikk den digitale messen.

Fra 23.08-27.08 leverte Gyro digital sending fra kl10-15. Sendingene opplevdes live, og var i all hovedsak nettopp det. Sendingen bestod av paneldebatter, intervjuer med utstillere, prisutdelinger og musikkinnslag. Aldri før har vi produsert liknende.

1 sending
2 kanaler
5 dager
40 timer
75 % live
90 intervjuobjekter
150 foredrag
200 SoMe uttak
250 kaffekopper
300 klipp
9150 seere
16650 besøkende

SOME dekning

Med storsatsning på det digitale aspektet ved messen, ble fokuset på sosiale medier enda viktigere. Gyro leverte strategi i forkant, samt full dekning gjennom messedagene - med stor suksess!

Vi takker for fantastisk samarbeid!

Kontaktperson