We accelerate people, cultures and brands

Avfall Norges Årskonferanse samlet igjen hele den norske gjennvinningsbransjen og deres interessenter til kunnskapsdeling, nettverksbygging og utstilling på tvers av verdikjeder, bransjer og geografi.

Årskonferansen var den 30. i rekken og var igjen fysisk med over 1000 deltagere i 3 dager på X Meeting Point på Hellerudsletta.

Årskonferanse fikk navnet «Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer».

«For å stoppe klimaendringene og ta bedre vare på livet på land og i vann må vi redusere uttaket av naturressurser. Her spiller vår bransje en helt sentral rolle, fordi vi produserer resirkulerte råvarer som erstatter de jomfruelige råvarene.

FNs 17 bærekraftsmål setter felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Under årets konferanse setter vi søkelyset på noen av de mest relevante bærekraftsmålene for vår bransje, og hvordan vi kan jobbe for å sørge for at de kan nås.»

Gyro bisto med utvikling av konsept og innhold, planlegging og gjennomføring av årskonferansen/festmiddagen og jubileumsfeiringen. Det var også rundt 80 utstillere som presenterte seg i messehallen og i møtesenteret.

Kontaktperson