We accelerate people, cultures and brands

Pandemien lærte oss at vi ikke alltid kan besvare klima- og miljøspørsmålet med at vi ikke kan samles.

Mennesker har behov for å møtes, og både forretnings- og bedriftskulturer blomstrer nårmennesker treffes, lærer hverandre å kjenne og utveksler idéer.

Samtidig kan vi ikke lukke øynene for de avtrykkene vi legger igjen.

Så hva kan vi gjøre?

Jo, vi kan bruke vår kompetanse og kreativitet til å bidra til endring for våre kunder!

I 2021 ble Gyro invitert til å presentere et tilbud på en tur for 650 ansatte i BDO Stor-Oslo. Turen skulle gjennomføres i oktober 2022.

BDO´s viktigste formål med samlingen var å ha det godt sammen etter lang tid uten å se hverandre. Det var ønske om aktivering, en stafett i forkant av arrangementet, interne skulle involveres og bidra med å drive aktiviteten. De ansatte skulle kjenne på stolthet for selskapet etter turen.

Det ble tidlig tydelig for oss i Gyro at Bærekraft er viktig i BDO.Det ble også luftet et dilemma ved å reise bort. Tradisjonelt har denne turen gått til byer lengre syd i Europa. Men det var ikke alle så klare for. Avtrykket og signaleffekten med en reise bekymret. Praktisk bærekraft ble løsningen og knaggen for den stolthetsskapende aktiviteten.

Gyro foreslo å lage en konkurranse med fokus på bærekraft gjennom lek, bevisstgjøring og inspirasjon i hverdagen. Konkurransen fokuserte på dagligdagse tiltak som skulle bidra til å redusere avtrykket på turen. En konkurranse som sjekket av på alle punktene i brifen, samtidig som den gjorde samlingen en del av noe mye større. Klimakampen.

Gyro ville skape bevissthet om kraften i hva BDO Stor Oslo kunne skape sammen og samtidig vise at små, hverdagslige handlinger satt i system kan bidra til store ting. Sammen skulle de ansatte i BDO Stor Oslo gjøre en forskjell og bidra til varige endringer.

Slik skulle vi skape en helt ny stolthet av å jobbe i BDO.

12 hverdagslige handlinger for å bidra til individuell reduksjon av CO2 ble presentert for de ansatte 5 måneder før avreise. Emisoft med støtte fra Cicero sto for verifiseringen av utslippstallene og ikke minst: Utregningen av det totale avtrykket på den planlagte turen.

Avtrykket på deres reise var 31 tonn Co2e. Dette ble målet for de ansattes handlinger. Kunne man klare å bidra til en reduksjon som tilsvarte det totale avtrykket?

I konkurranseperioden ble totalt 12 aktiviteter registrert, og resultatene ble delt på intranett. Filmer som satte handlingene i en større kontekst, ble delt gjennom hele perioden. Engasjementet var stort, og aktiviteten ble fort en snakkis internt. Aktiviteten ble til slutt en stor suksess.

På 5 måneder klarte BDO å spare inn nesten 35 tonn Co2e ved et bevisst fokus bruk av vann, strøm og forbruk. Før de ankom Gøteborg hadde selskapet i fellesskap bidratt til reduksjon av nesten 61 kg Co2e pr person. DET er noe å være stolt av!

I etterkant av arrangementet har det oppstått en diskusjon internt i BDO sentralt om avtrykk på reiser og krav til leverandører. Vårt felles arrangement har bidratt til å løfte fokuset på bærekraft opp på et nytt nivå i BDO.

Men det som er ekstra bra er at vi er sikre på at bevisstheten om hva hver og en av de ansatte kan få til lever videre.

Vi er ganske sikre på at vi har bidratt til å endre noen vaner.

Vaner som kommer oss alle til gode.

Vaner som fører til varig endring.

Kontaktperson