We accelerate people, cultures and brands

DNB lanserte ny visjon, ny strategi og nye verdier foran 7000 ansatte i Telenor Arena september 2017. Formålet var å skape felles forståelse for strategien, bankens retning videre og et omforent DNB. Arrangementet skulle oppleves som en milepæl i bankens historie og motivere til å gi gass inn fremtiden.

DNB inviterte til et kompakt og konkret program i en opplevelsesarena som tok i bruk teknologi, dramaturgi og visuell historiefortelling. Gjennom to fagsesjoner på 105 minutter skapte vi en felles opplevelse av hva strategien inneholdt. DNB lanserte et konsept for fremtidens bank i "Future Alley".

Ved bruk av Augmented Reality (AR), musikk og fysiske utstillinger presenterte fagområdene og avdelingene sine visjoner og produkter gjennom å vise de beste kundeopplevelsene. Eksponeringen og måten de ble presentert på skapte fantastisk trafikk, dialog og involvering som genererte mer enn 37000 unike opplevelser for 6900 brukere. Hele samlingen ble ivaretatt gjennom Gyros egenutviklede app «4» som leverte sømløst og var et konkret strategisk uttak på hvordan DNB ser for seg fremtidens bank.

Gyros oppdrag var å bistå DNB i å skrive ut en regi og et helstøpt program som inkluderte alle forretningsområder og strategiens 4 hovedprioriteringer. Gyro leverte på målene for arrangementet og hadde ansvaret for sikkerhet, registrering via digital billett, alle måltider og servering, buss- og arenalogistikk, produksjon, innhold, film, artister, regi og digital interaksjon.

Kontaktpersoner