We accelerate people, cultures and brands

Enova ønsket å etablere et konferansekonsept som ledd i sin rolle som drivkraft for lavere klimaustlipp i Norge. En møteplass for ledende aktører i offentlig sektor og det private næringsliv, en arena for inspirasjon, kunnskapsdeling og faglig utvikling.

Gyro har bistått Enova siden 2012 med utvikling av konsept og innhold, planlegging og gjennomføring av Enovakonferansen. Konferansen arrangeres for åttende gang i januar 2019.

Enovakonferansen er i dag blant Norges viktigste arenaer for aktørene innen klimateknologi og tiltak for omstilling til lavutslippssamfunnet. Konferansen samler ca. 800 deltagere og er en viktig plattform for formidling av ny klimateknologi og omstillingsprosjekter som Enova gir støtte til.

"Gyro er en meget god bidragsyter i arbeidet med det som er vårt viktigste enkelttiltak mot markedet og samfunnet."

Nils Kr. Nakstad, adm. dir Enova

Kontaktperson