We accelerate people, cultures and brands

I september 2018 samlet Sparebank 1 Nord-Norge alle ansatte for å skape tidenes største konsert i kulturbyen Harstad. Konseptet GLØD var resultatet – der de usynlige heltene skulle hylles, de som betyr aller mest for lokalsamfunnene i Nord-Norge.

SpareBank 1 Nord-Norges største eier er alle som bor i Nord-Norge, og dermed får landsdelen den største delen av overskuddet. Annethvert år møtes alle ansatte et sted i nord. Arrangementene er ikke bare en intern samling, men også en anledning til å gjøre noe for andre.

Bankens visjon «For Nord-Norge» er viktig og engasjerer hele banken. Visjonen er selve grunnlaget for bankens omfattende samfunnsengasjement. I løpet av samlingen har alle ansatte dugnad i byen vi besøker. Vi kaller det Oppdrag Nord-Norge.

Gyro bistod Sparebank 1 Nord-Norge i å utvikle et svært ambisiøst prosjekt. To konserter på en dag, inkludert fullt Marcus & Martinus show. Politiet fastslo at det var over 10.000 personer inne på begge konsertene i en by med 24.000 innbyggere!

Kveldsarrangemenet ble et fire timers program i TV-regi med konserter av Kristian Kristensen, Kari Bremnes, Sondre Justad, Dagny, Sigrid og Tungevaag & Raaban.

GLØD skapte stort engasjement. Retriever registrerte 47 medieoppslag om GLØD, seks av dem hovedoppslag på forsiden i Harstad Tidenes papirutgave. Omtalen nådde ifølge Retriever et potensielt publikum på 777.000 lesere. Glød var også godt synlig i sosiale medier, med blant annet over 80.000 videovisninger på Facebook og et Snapchat-filter med 99.000 visninger. I en landsdel med 400.000 innbyggere…

Gyro bistod også med planlegging og gjennomføring av de interne konsernsamlingene knyttet til GLØD. En dugnad med alle bankens ansatte var en meget sentral aktivitet i bybildet under arrangementene. Flere av oppdragene i dugnaden knyttet bankens ansatte til dugnadsarbeid relatert til konsertene. GLØD bidro også sterkt til økt engasjement og stolthet blant bankens ansatte.

Kontaktperson