We accelerate people, cultures and brands

NHOs årskonferanse er Norges største og viktigste næringslivskonferanse. Gyro har i 12 år bistått NHO med utvikling, oppdatering og gjennomføring av en årskonferanse som befester og styrker NHOs posisjon hos medlemsbedriftene og som toneangivende samfunnsaktør.

Målgruppe for arrangementet er medlemsbedrifter, beslutningstakere, politikere, media og samfunnet generelt. NHO setter agenda for den samfunnspolitiske debatten og får politisk gjennomslag.

NHOs årskonferanse utvikles i form og innhold i takt med konferansens omgivelser. Det er utviklet en mer dynamisk event- og konferansestrategi der mulighetene for variasjoner i form og innhold er store for hver ny konferanse. Konferansen har som mål å sette et stadig større fotavtrykk i alle kanaler - ikke bare ved fysisk tilstedeværelse.

I 2018 var tema og navn på konferansen: Made In Norway. “Hvordan vi får flest mulig i jobb? Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.” I 2019 er tema og navn på konferansen: ”Vi og verden”

Årskonferansen blir regnet for å være Norges mest profesjonelt gjennomførte konferanse.

Konferansen skårer meget høyt fra deltakere på innhold, budskap, teknisk gjennomføring og avvikling og den har stor TV dekning og god synlighet i sosiale medier.

Kontaktperson