We accelerate people, cultures and brands

18 – 20. August 2020 fikk vi i Gyro æren av å være med på å digitalisere en av verdens største Fiskerimesser - Nor-Fishing.

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeriteknologi. Messen er beskrevet som den viktigste møteplassen for å treffe kolleger, likesinnede, kunder, leverandører, vitenskapsmenn, forskere og offentlige tjenestemenn.

De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 60 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen. Nor-Fishing vurderte lenge Kovid-19 situasjonen og håpet i det lengste at det var mulig å gjennomføre årets 60 års jubileum, men da det ikke lengre var forsvarlig å gjennomføre et fysisk arrangement ble en digital løsning nødvendig.

Vi i Gyro er stolt av at vi fikk tilliten med å utvikle og produsere 3 flotte og intense dager med faglige debatter, reportasjer, spennende utstillere og nydelige kulturelle innslag.

3 studioer på taket av Clarion hotell Trondheim ble fantastiske rammer for sendingen. Programleder Arne Hjeltnes ledet det hele og sørget for at bidrag fra Trondheim, Stavanger, Tromsø, Oslo, Island, Sveits og Italia ble delt med et stort og forventningsfullt publikum.

Totalt hadde messen 11 000 besøk fra 46 land i løpet av de tre messedagene. (15 % av de besøkende rapporterer at de så messen sammen med flere andre.

I messekatalogen var 222 utstillere fra 16 land representert, syv utstiller hadde studiotid i direktestrømmen, og ti utstillere kjørte videoreklamer i sendingen.

Gyro x Nor-fishing

Vi berømmer Nor-Fishing for å tenke nytt og utfordre både seg selv og bransjen. Det er ingen selvfølge at et fysisk arrangement, hvor de sosiale møtene mellom kunder er vel så viktig som det faglige innholdet, kan overføres til en digital plattform.

Men tilbakemeldingen fra gjester og publikum tyder på at dette ble en suksess.

Dette sier noen av deltagerne:

«Veldig profesjonell digital messe med interessante foredrag og fagdiskusjoner. Nor-Fishing 2020 holder høy kvalitet sammenlignet med tilsvarende digitale messer og vil bli lagt merke til langt utenfor Norges grenser.»

“I am impressed of the digital exhibition, how it worked, good topics and easy to follow every day. Congratulations!”

“Thank you for the amazing efforts and the nice result! We look forward to next year’s hybrid solution!”

Akkurat det siste punktet er vi enige i – Vi gleder oss til AquaNor 2021!

Kontaktperson