We accelerate people, cultures and brands

Med nærmere 800 ansatte fordelt på 76 kontorer over hele landet er PrivatMegleren Norges 3. største eiendomsmeglerkjede. PrivatMegleren har gjennom 17 år utviklet seg til å bli den toneangivende meglerkjeden i Norge. De har utviklet seg fra å være en nisjeaktør til å bli et kompetansehus innen eiendomsmegling. Gjennom målrettet arbeid har kjeden etablert seg som Norges største meglerhus i Premium segmentet av boliger.

Kultur og merkevarebygging står sterkt i PrivatMegleren og i en årrekke har kick off vært årets desiderte høydepunkt, både for ansatte og ledelse.

Kjedens innsats for å samle de ansatte for å dele grunnlaget for videre vekst og samtidig hedre gode prestasjoner fra året som har vært, er beskrevet som et sterkt rekrutteringsgrunnlag og en grunn for mange å bli i kjeden.

Gjennomføringen av det årlige kick off'et har derfor alltid vært et høydepunkt. Så også i 2023. Første helgen i januar inntok nærmere 600 feststemte PrivatMeglere Vestlia resort & spa på Geilo.

I 3 dager skulle 2022 oppsummeres og retning for 2023 pekes ut. Og selvfølgelig: Det var duket for Årets viktigste sosiale samling på tvers av kontor, fagfelt og landsdel.

Arrangementet skulle underbygge PrivatMeglerens sterke kultur. I løpet av 2 døgn skulle man bygge samhold, stimulere til faglig utveksling og samtidig vise gamle stjerner og en rekke nyansatte at de blir sett og verdsatt.

De ansatte skulle reise stolt og fornøyd hjem, klar for å kjempe videre for kunder og markedsandeler.

20 interne og eksterne foredragsholdere delte inspirerende innhold over to pakkede fagdager, et 50 talls nominerte ble hyllet og 16 priser ble delt ut til stor jubel blant sine kolleger.

Odd Magnus Williamson, Broiler, Hakeem, Knut Marius Djupvik m.fl sto i spissen for et stort lag artister som sørget for energi, overraskelser, humor, tårer og latter.

Etter 3 intense dager kunne de ansatte reise hjem proppfulle med energi for å vinne nok et spennende år.

Vi i Gyro gleder oss allerede til å starte jobben med kick off 2024!

Kontaktpersoner