We accelerate people, cultures and brands

Privatmegleren er et av landets største og beste eiendomsmeglerforetak. De er avhengig av å holde på de beste meglerne og sørge for en kontinuerlig faglig utvikling av disse. Å levere innholdsrike eventer med sterk faglig agenda og tydelige konsepter har vært et viktig ledd i dette arbeidet.

Gyro har i en årrekke vært ansvarlig for alle arrangementer i regi av kjedeledelsen i Privatmegleren. Gyro utvikler konsept og innhold og gjør planlegging og gjennomføring av 5 samlinger per år i inn og utland. Høydepunktet for mange er kick-off i januar.

Privatmegleren har vært i sterk vekst de siste årene og tar stadig større markedsandeler i et tøffere og tøffere marked. Arrangementene Gyro produserer er beskrevet som viktig arenaer for en stadig sterkere kultur. Gyro er stolte av å bidra i dette viktige arbeidet!

Kontaktperson