We accelerate people, cultures and brands

Sporveien avduker den første nye Oslotrikken – digitalt, for hele hovedstaden!

En generasjonsbegivenhet ble lansert heldigitalt 12. oktober i regi av Gyro med over 40 000 seere: Den første av 87 nye Oslotrikker var endelig på plass i hovedstaden og uten tunge tepper og magnet-låser avduket vi den nye trikken virtuelt, direkte fra Vognhallen på Grefsen.

Se deler av trikkelansering her:

Hovedstadens milliardsatsing på de nye trikkene er et betydelig prestisjeprosjekt med hele Oslos befolkning som målgruppe. Samtidig var lanseringen første gang alle Sporveiens om lag 4000 egne ansatte skulle få se trikken. Gyros oppgave var å balansere Sporveiens interne målgrupper med Oslofolk forøvrig, og skape en engasjerende, informativ og spektakulær sending verdig den historiske anledningen som traff alle målgruppene.

Gyro stod for konseptutvikling, produksjon, regi og gjennomføring av denne timeslange sendingen, publisert på egen plattform såvel som på Facebook og flere andre nettkanaler.

I forkant av sendingen bidro vi med skreddersydd Instagram og Facebook kampanje, som viste reisen til trikken fra Spania til Oslo. Kampanjen skulle bidra til nysgjerrighet og spenning før lanseringen. Da trikken var på plass i Oslo startet markedsføringen av arrangementet på Sporveiens SOME-kanaler, da sendingen skulle vises live på Facebook. Resultatet var en reach på 286 000 personer, 118 medieoppslag, og 40 000 seere, altså Sporveien nådde ut til ti ganger så mange deltakere enn Sporveien har hatt på noe arrangement før.

Med selve avdukingssekvensen gjorde Gyro nybrottsarbeid innen direktesendte opplevelser. Ved hjelp av spesiallaget Augmented Reality teknologi designet vi et animert 3D show som pakket ut lanseringens store stjerne - trikken - med brand-elementer, historiske klipp og flotte effekter. Vi takker oppdragsgiver Sporveien for den store tilliten de gav Gyro i å prøve ut ny opplevelsesteknologi for å gi den aller første nye Oslotrikken en nytenkende og fremtidsrettet presentasjon for hele Oslo!