We accelerate people, cultures and brands

Vi lanserer - Gyro BusinessTV

Når hele dagen tilbringes på skjerm øker kravene til kvaliteten på det du ser på. De beste setter standarden, og akkurat nå er det blant andre NRK, Netflix og AppleTV+.

Derfor lanserer vi nå Gyro BusinessTV. Et konsept som henter det beste fra TV-formatet - underholdningselementet, dramaturgien, følelsen av nærhet - og tilgjengeliggjør det for bedrifter og ledere.

BusinessTV er et program eller en sending med ulike deler film, studiodialog, grafikk, innslag og aktivering til interne eller eksterne målgrupper.

BusinessTV

Til forskjell fra Gyro Live Broadcast er alt i denne sendingen preprodusert - som enkeltstående sending, eller en serie med programmer. Dette forenkler produksjonen, sammenlignet med Live Broadcast, når det kommer til teknikk og plattform for distribusjon. Samtidig som vi har anledning til å forbedre presentasjoner og innslag i postproduksjon.

Studioinnspillingen kan gjøres i vårt grønn-skjerm-studio og alle innslag produseres i forkant og settes sammen til ditt eget TV-show.

«Med Gyro LiveBroadcast og Gyro BusinessTV gir vi virksomheter og ledere et spennende format hvor de kan nå ut til kunder og medarbeidere. Spesielt relevant så lenge corona-pandemien forhindrer oss fra å møtes. Men særdeles effektiv også i normale tider. Gjennom TV-ruta har du virkemidler tilgjengelig som skaper sterke bånd mellom virksomheten og målgruppene. Vår erfaring er at denne type sendinger motiverer, inspirerer og informerer på en særdeles sterk måte»

- Kristian Kirkvaag, kreativ leder

Noen av Gyro BusinessTV produksjoner.

Discovery Vårlansering

DNB Race4thefuture episode 1, 2, 3

Lansering av Oslos nye trikker for Oslo Sporveier

Se flere case her.

Kontaktperson