Gyro har som mål å være Norges mest bærekraftige eventbyrå. Derfor gjør vi en rekke tiltak knyttet til innkjøp, avfall og transport, og tilbyr kundene våre tjenester og konsepter i tråd med dette.

Innkjøp

Vi anbefaler kundene våre de mest bærekraftige produktene og tjenestene. Både i forhold til valg av lokasjon, livsløpsanalyser, mulighet for gjenbruk, flerfunksjonalitet og holdbarhet. Vi etterstreber å kun bruke resirkulerbare produkter, unngå alt som er til engangsbruk, og kutte alle unødvendige innkjøp. Så langt det lar seg gjøre prioriterer vi også leverandører og samarbeidspartnere som har fokus på bærekraft, helst med miljøsertifisering.

Innenfor teknisk rigg og scene ser vi etter gode løsninger med bærekraftige materialer, som har flere funksjoner, er gjenbrukbare og krever mindre transport. Videre ser vi etter digitale løsninger som kan erstatte konvensjonelle metoder som krever produksjon av nytt materiell.

Innenfor mat og catering utfordrer vi våre leverandører til å ta gode miljøvalg. Dette betyr å velge lokal mat, mat i sesong, økologisk, Fair Trade, MSC-merket fisk, begrense kjøtt, og tilby gode vegetaralternativer. For å bidra i kampen mot matsvinn har vi et samarbeid med Too Good To Go og har egen profil i appen for utlevering av overskuddsmat, samt levering av overskuddsmat til frivillige organisasjoner. Vi etterstreber å sette sammen menyer som gir mindre matsvinn.

Avfall

Vi sørger for riktig avfallshåndtering på alle eventer og legger til rette for kildesortering der hvor det er mulig. Vi kan designe og produsere egne avfallsstasjoner der hvor det ikke er tilrettelagt.

Transport

Vi etterstreber å legge samlinger til naturlige knutepunkt som krever minst mulig reise og øker mulighetene for å benytte kollektivtransport. Møter arrangeres via Skype e.l. der det er hensiktsmessig. Vi jobber også med løsninger for digital deltakelse på eventer for å redusere transport.

Vi i Gyro forplikter oss til å gi våre kunder tilbud om de beste løsningene i forhold til bærekraft. Gyro har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2016.