We accelerate people, cultures and brands

Sett en ny standard med ditt neste digitale event!

Digitale events er den nye normalen, og vi i Gyro ønsker det velkommen. Ikke bare skaper digitale events og bruk av ny teknologi en rekke nye muligheter for å skape spektakulære opplevelser, men i et bærekraftsperspektiv ser vi mange positive ringvirkninger. Og å være best på digitale events og digitale opplevelser passer veldig godt med Gyros ambisjon om å være det mest bærekraftige eventbyrået.

Gjennom de siste månedene har derfor Gyro jobbet utrettelig med å videreutvikle vår egen kompetanse innenfor digitale events, og oppsummert de i Gyros 5 steg til vellykkede digitale events.

Vi lover å holde dere oppdatert ettersom tjenestene våre utvikler seg, og vi får enda flere erfaringer.

1. Tenk annerledes - skjermen er nå scenen

Kjernen i et event tar utgangspunkt i over tusen over gamle sosiokulturelle prinsipper: opphøy noen på en scene, vekk sansene hos tilhørerne til live gjennom dempet belysning i rommet og fortell ved hjelp av spotlight og god lyd at de på scenen er verdt din oppmerksomhet. Glem det! Nå skal alt formidles på en skjerm, til en person som kanskje sitter alene på hjemmekontor.

Det betyr altså at du som planlegger eventet må tenke helt annerledes.

2. Hva vil du egentlig?

Og det starter med målsettingene. Der må du legge inn ekstra innsats. Fordi virkemidlene du skal bruke ikke er gitt, slik de er i et fysisk event.

Er eventet viktig for ditt omdømme? Er det salgsmål knyttet til eventet? Er interaksjon mellom deltakerne viktig? Er dialog/interaksjon med foredragsholdere viktig? Er eventet satt sammen av ulike innholdsløp som skal være tilpasset brukerne? Skal eventet foregå over flere dager/uker eller kun én dag?

Et digitalt event krever at målsettingene er presise. Og vet du ikke hva du vil, vurder å bruk pengene på noe annet.

3. Bruk mer tid på innholdet

Det er en misforstått oppfatning at et digitalt event krever lite i planlegging. Fordi alt “bare foregår digitalt”. Vår erfaring er at det krever minst like mye planlegging, og at produksjonen i langt større grad foregår i forkant og at du må ha mer fokus på innhold.

Et digitalt event krever tydelige regigrep og en stram produksjon. Dette er ikke noe du kan ta lett på! Et lite gjennomtenkt digitalt event med tilfeldige overganger, for lange innlegg og nøling i programmet virker mot sin hensikt og mister deltakere i løpet av sekunder.

Innholdet er alltid kjernen i et godt event, og når det gjelder digitale events er dette viktigere enn noen gang. Når innholdet skal konsumeres på skjerm, og du mister virkemidlene fra fysiske events, setter deltakerne enda høyere krav til presisjon og kvalitet i innholdet de får servert og skal engasjere seg i.

For å holde på oppmerksomheten til deltakerne, må altså innholdet skreddersys til skjerm, noe som gjør at alle sesjoner må være kortere, overgangene tydelige og uten pauser og kommunikasjon rundt fremdrift i programmet tilgjengelig.

Og innholdet må ikke kun være enveis og konsumeres passivt. Ved å ta i bruk teknologi kan vi engasjere, legge til rette for interaksjon, informere og kommunisere med målgruppen på nye spennende måter. Og ikke minst bygge følelsen av å samles om noe felles.

Inspirasjonen er ikke live konsert med Rammstein lengre. Nå er det gameification-mekanismer og Netflix som setter standarden.

4. Velg riktig digital plattform - du kommer ikke utenom

Valg av digital plattform blir nå en fast del av beslutningen. Det samme gjør utvikling av funksjonalitet, brukeropplevelse og design.

Og det finnes en rekke digitale plattformer tilgjengelig for å kjøre digitale events. Hvilken som passer til dine events avhenger av målsettingene du har. Plattformene er basert på lisenskostnad pr event eller abonnementsløsninger for flere events, avhengig av om du tenker ad hoc eller langsiktig.

Gyro har god oversikt over de ulike aktørene, og kan gi gode råd og anbefalinger.

5. Ikke slurv med det visuelle uttrykket

Det visuelle uttrykket er viktig for å skape et sterkt event og for å kommunisere tydelig med deltakeren. I et digitalt event blir designet enda viktigere. Gjennom en tydelig designprofil tilpasset eventet, og fortrinnsvis basert på den visuelle identiteten din, skapes en rød tråd gjennom eventet som gjør det lettere for deltakerne til å navigere og holde oppmerksomheten oppe.

Designet bidrar også til å artikulere budskapet: spør deg selv, skal det være uformelt og lekent , eller stramt, minimalistisk og «corporate»? Disse valgene påvirker hvordan budskapet ditt kommuniseres. Det sender et tydelig signal fra første øyeblikk tilskueren kobler på.

Dette fikser vi!

Som eventbyrå lever vi av å skape opplevelser for våre kunder, og hjelpe dere å bygge sterke merkevarer, bygge kulturer og engasjere medarbeidere og kunder. Dette har Gyro gjort i mer enn 30 år, og det skal vi gjøre de neste 30 også.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker nærmere presentasjon av hva vi kan hjelpe deg med. Vi er mer enn klare til å ta ditt event til neste digitale nivå.

Kontaktperson