We accelerate people, cultures and brands

Etter en omfattende tilbudsprosess ble Gyro valgt som flerårig eventpartner til Avfall Norge 2021-2023. Avfall Norges årskonferanse er den største og viktigste møteplassen av sitt slag i Norge og i Norden på avfall, gjenvinning og sirkulærøkonomi, med rundt 1100 deltakere fra bransje og annet næringsliv samt rundt 80 store og små utstillere.

Konferansen skal inspirere, skape samarbeid og gi ny kunnskap innen fag og teknologi gjennom siste nytt på sirkulær økonomi og resirkulerte råvarer.

Konferansen er Miljøtårnsertifisert. Vi har tett samarbeid med alle leverandører for å redusere CO2 utslipp og øke kildesorteringsgraden.

For å utvikle vinning fra avfall og annen gjenvinning, og å få til en sirkulær økonomi, jobber vi sammen med hele verdisirkelen. Vi inkluderer de unge og tenker sirkulærøkonomi i alle ledd.

"Avfall Norge og således deres medlemmer blir stadig viktigere aktører i norsk samfunnsliv, og medlemmene vil få mer oppmerksomhet all den tid de vil være en del av løsningen på vår tids store utfordring – klimasaken. Avfall Norge har store ambisjoner for utviklingen av årskonferansen og kommunikasjonen rundt denne, og Gyro er stolt over å bli valgt som partner for å bidra til å nå disse ambisjonene" sier Mark Olman, kundeansvarlig i Gyro.

"Etter nøye vurdering av kandidater og kriterier gjennom flere runder, er vi veldig fornøyd med å ha valgt Gyro som vår eventpartner i tre nye år. Det som var utslagsgivende var at Gyro viste stor forståelse for de behovene og mulighetene som ligger foran oss for å utvikle Årskonferansen, og med denne også bransjen videre. De hadde også gode innspill til hvordan vi kan klare dette i praksis. Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet fremover" sier Silje Rosenlund, prosjektleder for Avfall Norges årskonferanse

Gyro har etterhvert opparbeidet seg solid kompetanse på tematikken Avfall Norge fokuserer på, både gjennom et langvarig samarbeid med Avfall Norge men også gjennom samarbeidet med NHO, Enova, Oslo miljøhovedstad og NOR shipping. I tillegg har vi selv en ambisjon om å være det mest bærekraftige eventbyrået. I det perspektivet er Avfall Norge en kunde som passer vår egen ambisjon i veldig stor grad; vi er derfor glad for å igjen bli valgt som partner for Avfall Norge.