Koronaviruset har satt vår hverdag på hodet og de tradisjonelle møteplassene for statusoppdatering og strategisk diskusjon på arbeidsplassene rundt om er utelukket.

Men til tross for fokus på smittevern, reiserestriksjoner og endrede arbeidsvilkår er det «business as usual» for de aller fleste av oss.

Hva gjør man da for å tilrettelegge for best mulig oppdatering av de som skal sørge for fortsatt drift og resultater?

Som Adm. Dir i Bravida, Tore Bakke, sier det: «Det handler ikke om å slutte og gjøre ting, men bare gjøre det på en annen måte.»

Digital kommunikasjon ble deres løsning når de nå gjennomførte en samling for bedriftens 90 avdelingsledere. Bravida ønsker å være et offensivt selskap og de ønsker å komme seg godt ut av denne krisesituasjonen.

Hvordan gjør man 4 ½ timer strategi og kvartalsrapport til en god opplevelse på et hjemmekontor?

Gjennomtenkt og aktiv flerkameraproduksjon, tydelig visuell innpakning og variert bruk av vignetter, bumpere, film, bilder og lyd, aktiv programledelse, gjennomgående «teasing» av kommende innhold, kortere presentasjoner enn vanlig, konsise og gode diskusjoner og sterkt fokus på interaktivitet gjennom hele dagen i åpen chat, private spørsmål til moderator og digitale gruppeoppgaver på egen plattform.

Bravida – Digitalt LederForum 28. April 2020

Virkemiddelbruk som skaper variasjon og fremdrift. Innhold som skaper engasjement og stolthet.

Resultatet ble en sending som satte en ny standard for hvordan Bravida kommuniserer med sine ledere og ansatte. Den «analoge» møteplassen vil nok fortsatt stå sterkt hos Bravida, men dette digitale eventet var ikke en engangsopplevelse. Dette er en del av den nye hverdagen for en av Norges største bedrifter.

Signaleffekten inn mot en organisasjon og sine ansatte er stor. Det viser at man tar grep, tilpasser seg og evner å tenke nytt.

Er du klar for å tenke nytt?

Ta kontakt med oss i Gyro. Vi hjelper deg med å ta grep i en utfordrende hverdag.

Kontaktperson