Enova valgte Gyro som eventpartner til Enovakonferansen for tre nye år fra 2021 etter nasjonal anbudskonferanse med landets ledende byråer som deltagere.

- Gyro er en trygg og ressurssterk leverandør samtidig som de bidrar til konferansens utvikling gjennom nye innholdsløsninger og regigrep, heter det i en uttalelse fra Enova.

Gyro har bistått Enova med oppbyggingen av landets viktigste møteplass for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet siden 2012.

- Enova er regjeringens viktigste instrument i det grønne skiftet, uttalte statsminister Erna Solberg da hun talte på Enovakonferansen.

Vi er utrolig stolt over å få fornyet tilit hos Enova. Vi går inn i en svært spennende periode for Enova og klimasaken spesielt, og det å være med å videreutvikle denne møteplassen er noe vi ser veldig frem til.

- Ekstra spennende er det å se på de nye mulighetene for digitale løsninger og hybrid løsninger, som vi tror vil berike opplevelsen til konferansen ytterligere, sier ansvarlig rådgiver og partner i Gyro, Jomar Selvaag.

- Enovakonferansen er vårt viktigste enkelttiltak mot markedet og Gyro er en viktig medspiller, kommenterer adm. dir. i Enova Nils Kr. Nakstad.

Kontaktperson