We accelerate people, cultures and brands

Gyro har i år valgt Plan International Norge og Jenteprisen som sitt pro bono prosjekt. Vi har bistått i planleggingen og gjennomføringen av prisutdelingen som er i forbindelse med FNs internasjonale jentedag 11. oktober.

Prisen deles ut hvert år til en person, organisasjon eller bedrift som gjør en ekstra innsats for jenters rettigheter. Prisutdelingen ble streamet og distribuert til flere flater. Sendingen ble ledet av Marlon Langeland og Marte Bratberg. Lil Halima, Emma Steinbakken og Highasakite sto for underholdningen.

Samarbeidet med Plan International Norge er pro bono, og ble gjennomført sammen med Trippel-M Levende Bilder AS og Bary AS som har stilt med sitt utstyr.