We accelerate people, cultures and brands

Statsbygg valgte Operaen som arena og studio for lansering av ny strategi.

Statsbygg er en kompetanseorganisasjon med store ambisjoner for utvikling og innovasjon, og bedriften har oppdatert sin strategi gjennom en bred prosess. Som ledd i forankringen blant ansatte ble strategien formidlet og gjort levende gjennom en innholdsrik sending for 900 medarbeidere.

Målene er selvsagt viktige i en strategi, men enda viktigere er det å fokusere på hvordan vi skal nå målene, uttalte adm. dir. Harald Nikolaisen under gjennomgangen.

Hovedgrepet i sendingen var å gjøre strategien levende gjennom «visualiserte fremtidsbilder». Ved bruk av animasjoner ble målene konkretisert og synliggjort på en engasjerende måte. Statsbyggs eksperter delte fakta og vurderinger i tematiserte sekvenser, bundet sammen ved en samtale i studio ledet av Anne Lindmo.

Gyros oppgave er å bistå med å forenkle budskapet, forsterke formidlingen og gjøre strategiene «levende» gjennom blant annet visuell kommunikasjon. Digitale sendinger gir oss mange fine verktøy som vi bruker i dette, uttaler ansvarlig rådgiver Jomar Selvaag i Gyro.

Det faglige innholdet ble supplert med humorinnslag ved Ola Halvorsen (Hermann Flesvig) som tok turen fra Haugenstua til Operaen. Avslutningsvis ble førjulstiden markert med musikalske innslag av Ingrid Olava.

Statsbygg står midt i store utbyggings- og endringsprosesser på vegne av stat og regjering, og Statsbygg går inn i 2021 med ansvaret for sitt største oppdrag gjennom tidene: Nytt regjeringskvartal.

Kontaktperson