We accelerate people, cultures and brands

Gjennom pandemien har vi hatt en bratt læringskurve innen et hav av nye fagområder. Vi har erfart at vi ikke kan stå stille, selvom verden gjør det.

Gjennom en mengde digitale events og sendinger har vi utarbeidet rutiner og planverk for å kunne gjennomføre trygge digitale arrangementer og studioproduksjoner.

Disse har vi oppsummert i fire ufravikelige regler:

1. Følg forskriftene

Før hvert arrangement gjennomføres det en risikoanalyse med fokus på smittevern. Denne tar for seg størrelsen på lokale, antall mennesker i studio, hvor disse menneskene kommer fra, kontaktflater, lengde på deres opphold og annet relevant. Dette med bakgrunn i at våre arrangementer skal gjennomføres i tråd med gjeldene lovverk fra regjering, kommune og råd fra FHI.

2. Tydeliggjør ansvar for smittevern

For å sikre trygghet gjennom hele planleggingen og utførelsen av et digitalt event har vi alltid en utnevnt smittervernsansvarlig, ogikke minst en smittevernsplan. Disse faktorene spiller en stor rolle for at prosessen før, under og etter eventet er trygt og kontrollert. Svittevernsansvarlig har fokus på at smittevernsplanen blir overholdt og at gjeldene råd følges, som avstand, håndhygiene, masker.

3. Gi informasjon

Selvom vi har en utnevnt svittevernsansvarlig er det fortsatt viktig at alle involverte personer får opplæring og informasjon som gjør dem i stand til å følge arrangementets smittevernsregler. Dette gjelder også alle eksterne parter. De fleste har kanskje integrert de overordnede reglene, men vi repeterer: vask hender, hold avstand, bruk maske.

4. Logistikk logistikk logistikk

Noe av det viktigste under gjennomføring og planlegging er å kartlegge og holde kontroll over alle deltagere og crew og deres bevegelser. Ved større arrangementer kan det være hensiktsmessig å begrense bevegeligheten til de forskjellige rollen, vet for eksempel å dele venue inn i soner. Og ikke minst å sørge for at det finnes prosedyrer for innmelding, oppfølging og håndtering av avvik. Det er også viktig å gjøre en vurdering på hvem som skal være med, altså, har du ingen kritisk rolle for utførelsen, har du heller ingen grunn til å være i studio.

Kontaktperson